Kiện toàn tổ chức Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Đồng chí Sơn Minh Thắng và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng

  • Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn và đồng chí Vũ Thị Hạnh nhận quyết định chuẩn y làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT