Đại hội Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý GD thành công tốt đẹp

GD&TĐ - Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

Đại hội Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý GD thành công tốt đẹpĐại hội Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý GD thành công tốt đẹp
 

Theo báo cáo chính trị của Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Liên tục trong 5 năm từ 2015 đến 2019, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng ban hành 81 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư…).

Các văn bản ban hành đã tác động đến hơn 1,3 triệu đội ngũ viên chức Ngành giáo dục, giúp cho đội ngũ này chủ động nâng cao năng lực chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm (hạng chức danh nghề nghiệp) và yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hằng năm, Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên theo chủ đề, hội thi, cuộc thi, nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;Tập huấn phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông cho các cơ sở đào tạo giáo viên;

Ngoài ra, Cục đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban tuyên giáo Trung ương, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho hơn 700 giảng viên của 300 trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở tại các tỉnh có đường biên giới biển về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đồng thời, tích cực triển khai các nghị quyết của Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành ban hành văn bản số 224 /BC-BGDĐT ngày 14/10/2019 gửi Bộ Nội vụ về việc Báo cáo xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp theo nghề đối với công chức, viên chức ngành giáo dục.

Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động nhằm phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn; Hoàn thành, đưa vào sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để khai thác dữ liệu về đội ngũ phục vụ công tác quản lý của ngành.

Tăng cường chấn chỉnh, giáo dục nâng cao đạo đức nhà giáo; Triển khai có hiệu quả công tác truyền thông về công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Trong 5 năm liền 2015-2019, Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục được ghi nhận là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và được Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen. Năm 2019, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục được tặng Cờ thi đua.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục xác định một số chỉ tiêu phấn đấu hằng năm như sau:

- Chi bộ được đánh giá là hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu tiếp tục là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15%-20% đảng viên HTSXNV.

- Phát triển đảng cho các quần chúng đủ tiêu chuẩn vào Đảng

Hải Minh

(https://giaoducthoidai.vn/)

In trang