Thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT

Đảng ủy bộ Bộ GD&ĐT đã quyết định thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 4 tiểu ban gồm: Văn kiện, Nhân sự, tuyên truyền và hậu cần.

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Các tiểu ban đều được giao nhiệm vụ với các hoạt động phù hợp, chẳng hạn như: Tiểu ban Văn kiện có trách nhiệm tham mưu, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, ban hành kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ.

Đồng thời tham mưu, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phê duyệt quyết định thành lập 4 tiểu ban và 1 tổ giúp việc Đảng ủy Bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ VII; dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, trình Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ Bộ.

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT, tính đến thời điểm này, Ban Thường vụ đã duyệt 19/22 hồ sơ đại hội; 10/22 chi bộ đã tổ chức đại hội thành công; phấn đấu các chi bộ trực thuộc sẽ hoàn thành công tác đại hội trong tháng 3/2020.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 và tháng 4, tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo văn kiện Đại hội VII của Đảng bộ Bộ GD&ĐT; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ; xin ý kiến góp ý của Ban Thường vụ và các tổ chức đảng trực thuộc. Chuẩn bị dự thảo các văn bản, quy chế, hướng dẫn, nghị quyết.

Đối với tiểu ban nhân sự: Thực hiện quy trình nhân sự tái cử đối với các đồng chí mới bổ sung vào cấp ủy Bộ. Xây dựng khung đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện 5 bước quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy Bộ.

Hoàn thiện đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và nhiệm kỳ 2020 – 2025, trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ. Hoàn thiện đề án nhân sự trong tháng 4/2020 trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Hải Minh

(https://giaoducthoidai.vn/)

In trang