Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 09/6/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương bàn hành Hướng dẫn số 08 – HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021). Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền.

In trang
File đính kèm