Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Dân vận

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021) và 22 năm Ngày "Dân vận" của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2021)

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang
File đính kèm