Chi bộ Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV tổ chức đại hội thành công

Chi bộ Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV tổ chức đại hội thành công

Theo báo cáo chính trị của Chi bộ Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua là, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cụ thể, đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện HSSV. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức thành công nhiều hoạt động cấp toàn quốc và khu vực nhằm góp phần giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên; điển hình là: 

Ngày hội khởi nghiệp và cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018, 2019; Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, thi Giao thông thông minh trên mạng internet; Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế...

Công tác giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và quản lý học sinh, sinh viên được quan tâm, chăm lo và đã chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020".

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng chống bạo lực học đường tại các địa phương.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy định về công tác quản lý học sinh, sinh viên, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách và các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ học sinh, sinh viên.

Công tác phối hợp liên ngành được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đã được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực tham mưu quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Chi bộ Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV chú trọng lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn. 

Với đặc thù công việc thường xuyên phải phối hợp công tác với các Bộ, ban, ngành để cùng giải quyết công việc nên các cán bộ công chức, đảng viên đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan triển khai nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được giao đảm bảo hiệu quả công tác, được lãnh đạo Bộ và các bộ, ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV xác định, một số chỉ tiêu phấn đấu hằng năm như:

Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

100% đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu: lao động tiên tiến, trong đó có 20% đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Tổ chức Công đoàn của Vụ đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc...

 

(https://giaoducthoidai.vn/)

In trang