Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo phiên họp thường kỳ tháng 12/2020

          Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tổ chức phiên họp định kỳ tháng 12/2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã xem xét, quyết định kết nạp 4 quần chúng ưu tú, quyết định chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị; thảo luận, cho ý kiến về công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ theo đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ; thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo đề nghị của một số tổ chức; góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 của Đảng ủy Bộ và một số nội dung khác.

        Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ đã kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chuẩn bị thực hiện các công việc trọng tâm tiếp theo trong thời gian tới./.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang