• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/02/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/02/2020
Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp
Số ký hiệu 62-HD/VPTW Ngày ban hành 04/02/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký Văn phòng Trung ương Đảng
Phó Chánh Văn phòng Bùi Văn Thạch
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...