• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2020
Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng
Số ký hiệu 03-HD/TW Ngày ban hành 20/03/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Bí thư
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...