• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Số ký hiệu 11-HD/UBKTTW Ngày ban hành 14/02/2020
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Phó Chủ nhiệm thường trực Bùi Thị Minh Hoài
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...