• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2021

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/07/2021
Quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Số ký hiệu Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng Ngày ban hành 28/07/2021
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...