• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/10/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/10/2021
Công văn về việc quán triệt, phổ biến Kết luận số 14-KL/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW
Số ký hiệu 157-CV/ĐUB Ngày ban hành 14/10/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...