• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/11/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/11/2021
Quy định về những điều đảng viên không được làm; Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối các CQTW về chuyển đổi số
Số ký hiệu Quy định 37-QĐ/TW, Kết luận 21-KL/TW và Nghị quyết 05-NQ/ĐUK Ngày ban hành 08/11/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...