• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2020
Số ký hiệu Mẫu 4c - Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên Ngày ban hành 03/12/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Thi đua Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...