• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2020
Số ký hiệu Mẫu 7 - Danh sách đảng viên bị kỷ luật, xin ra khỏi đảng Ngày ban hành 03/12/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...