• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/12/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/12/2020
Mẫu phiếu dành cho đảng bộ, chi bộ
Số ký hiệu Mẫu phiếu biểu quyết tổ chức đảng Ngày ban hành 09/12/2020
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...