• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/03/2021
  • Ngày hết hiệu lực: 26/03/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/03/2021
  • Ngày hết hiệu lực: 26/03/2021
Công văn và Mẫu 1-TĐV về việc xét, đề nghị phát thẻ đảng viên
Số ký hiệu 72-CV/ĐUB Ngày ban hành 17/03/2021
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Đảng - Đoàn thể
Cơ quan ban hành/ Người ký
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 26/03/2021