Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
201-CV/ĐUB công văn quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương 05/01/2022
200-CV/ĐUB Công văn về quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 31/12/2021
Quy định 37-QĐ/TW, Kết luận 21-KL/TW và Nghị quyết 05-NQ/ĐUK Quy định về những điều đảng viên không được làm; Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối các CQTW về chuyển đổi số 08/11/2021
157-CV/ĐUB Công văn về việc quán triệt, phổ biến Kết luận số 14-KL/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW 14/10/2021
Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng Quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng 28/07/2021