Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo kính gửi Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021).

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang
File đính kèm