Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang
File đính kèm