Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chứcLễ kết nạp đảng viên mới năm 2020

Ngày 18/12/2020 tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Dịu, chuyên viên chính Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tới dự Lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện chính quyền, đoàn thể Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Dịu vào Đảng đã cho thấy sự đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ và sự ủng hộ của Đảng ủy cấp trên trong công tác phát triển đảng viên mới của Chi bộ, đánh dấu một bước phát triển mới của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

In trang