Chi bộ Vụ Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2020

Ngày 15/01/2021, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Vụ Pháp chế đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Nhung - chuyên viên Vụ Pháp chế vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới có Chi ủy, Lãnh đạo Vụ và toàn thể đảng viên Chi bộ. Tại Lễ kết nạp, đồng chí Nghiêm Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Nhung.

Phát biểu tại Lễ kết nạp, đồng chí Mai Thị Anh - Chi ủy viên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thay mặt Chi ủy và Lãnh đạo Vụ chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Nguyễn Thị Nhung.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung vào Đảng đã cho thấy sự đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ và sự ủng hộ của Đảng ủy cấp trên trong công tác phát triển đảng viên mới của Chi bộ, đánh dấu một bước phát triển mới của Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Chi bộ Vụ Pháp chế

In trang