Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2021

Sáng ngày 26/2/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tổ chức phiên họp định kỳ tháng 2 năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Hoài Thu - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ và đồng chí Đào Hoàng Trường - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ đã thay mặt Công đoàn cơ quan Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ báo cáo dự thảo chương trình công tác năm 2021. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tham dự đã có các ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình công tác năm 2021 của hai tổ chức đoàn thể trên.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiếp đến, Ban Thường vụ xem xét, quyết định kết nạp 2 quần chúng ưu tú; thẩm định tiêu chuẩn chính trị và cho ý kiến về công tác cán bộ theo đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ; xem xét, cho chủ trương kiện toàn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Văn phòng Bộ và Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng một số nội dung khác.

Kết thúc phiên họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ đã kết luận các nội dung, giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân tham mưu thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ và đoàn kết./.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang