Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Đặng Thị Thanh Huyền

Ngày 11/3/2021, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Đặng Thị Thanh Huyền theo Quyết định số 33-QĐ/ĐUB ngày 26/02/2021 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hữu Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban Quản lý Đề án đã công bố, trao Quyết định kết nạp và chúc mừng đồng chí Đặng Thị Thanh Huyền được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Đặng Thị Thanh Huyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hữu, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đặng Thị Thanh Huyền

Buổi Lễ kết nạp được tổ chức trang nghiêm, đúng quy trình. Tham dự tại buổi lễ, những quần chúng ưu tú khác đều mong muốn tiếp tục phấn đấu vươn lên để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

In trang