Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, phiên họp thường kỳ tháng 5/2021

Chiều ngày 17/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ xem xét, quyết định kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng; quyết định chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị và nhất trí đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xét duyệt danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ.

Tiếp đến, Ban Thường vụ xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo đề nghị của Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục; cho chủ trương kiện toàn chi ủy Chi bộ Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên và một số nội dung khác.

Kết thúc phiên họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ đã kết luận các nội dung, giao nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân tham mưu thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ và đoàn kết./.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang