Chi bộ Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/2021, trong không khí thiêng liêng của cả nước kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chi bộ Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Việt Dũng theo Quyết định số 43-QĐ/ĐUB ngày 04/5/2021 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới Nguyễn Việt Dũng đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…

  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Minh Đức, Bí thư Chi bộ xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Bí thư chúc mừng và bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Việt Dũng sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực sở trưởng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ, Cơ quan và Công đoàn cơ quan ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Vũ Minh Đức phát biểu, giao nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng vào Đảng đã cho thấy sự đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ và sự ủng hộ của Đảng ủy cấp trên trong công tác phát triển đảng viên mới của Chi bộ, đánh dấu một bước phát triển mới của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

   

Chi bộ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

In trang