Chi bộ Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Quyết định số 42-QĐ/ĐUB ngày 04/05/2021 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết nạp đảng viên, ngày 19/5/2021, Chi bộ Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Thị Hà. Tới dự buổi lễ có các đồng chí trong chi ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Buổi lễ kết nạp được diễn ra đúng ngày kỉ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Đào Ngọc Nam - Bí thư Chi bộ Dự án đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Thị Hà. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đồng chí Hoàng Thị Hà đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, phải nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sau khi đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, đồng chí Đào Ngọc Nam đã thay mặt chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Hoàng Thị Hà trong thời gian dự bị 12 tháng.

 

Chi bộ Dự án GD THCS khu vực KKN giai đoạn 2

In trang